Aktuellt

Vinbärskvalster

Årets värmebölja utsatte våra buskar på området för ett omfattande angrepp av detta kvalster. Det gör till slut buskarna sterila, och man måste agera skyndsamt eftersom smittan är luftburen och drabbar alla typer av vinbärsbuskar, men svart vinbärsbuskarna extra mycket.
Vi tackar alla er som grävt upp och grävt bort och beskurit era buskar hårt för att mildra angreppet.

Festande och musik

Vi har i styrelsen fått in klagomål på festande, drickande och urinering på andras lotter. Vi är en odlingsförening och här odlar vi. Vi har ett område för rekreation och här stör vi inte våra lottgrannar.
Arrendatorerna av dessa lotter har blivit rekommenderade att följa ordningsreglerna.

Årsmöte

Årets årsmöte hölls den 21 mars i Hägernässkolans matsal. Nu har den nya styrelsen haft sitt första möte och går igenom föregående års planering och planerar nu för detta år.
Håll utkik här så uppdateras här vad som är på gång.

Inspirerande sidor och bloggar om odling och koloniträdgårdar

Sara Bäckmo

Farbror Grön

Seans Allotment Garden

Vivis kitchen garden

 

Inspirerande böcker kring odling och natur

Grönsaksodling av Lena Israelsson

Fåglar i trädgården från SOF

Lökar & knölar av Marie & Björn Hansson.