Aktuellt

Byggnationerna vid Roslagsbanan

Arbetet med dubbelspåren pågår ännu för fullt. Harald och Gunnel arbetar med detta och står i tät kontakt med kommunen, SL och utföraren. Stort tack för era pågående insatser!

Ett stort tack också till dig som hjälper till att klippa våra gemensamma ytor och håller snyggt i rabatterna!

Vill du bli maskinansvarig?

Dessvärre saknar styrelsen teknisk kompetens och har därför ingen kunskap att hantera, justera och laga befintliga maskiner och verktyg vi tillsammans förfogar över. Är du händig? Kan du tänka dig att ansvara för att underhålla och fatta beslut kring lagning och nya inköp av vår tekniska maskinpark? Mejla i så fall ordförande Marie-Louise på info@gronahagern.se snarast.

Stölder

Vi har en del stölder i området av saker, grönsaker och bär. Förvara inget dyrbart på lotterna.

Komposten – ej matavfall

Se till att du enbart slänger utrensat ogräs på komposten. Du får absolut INTE slänga matavfall och matrester som drar till sig råttor och annat elände där eller någonstans på området. Gå så långt in du kan och släng grenar och annat. Tänka på att hacka sönder avfallet så att det förmultnar fort. Stora grenar och stockar måste kapas och kortas.

Årsmöte

Årets årsmöte hölls den 21 mars i Hägernässkolans matsal 2018.

Inspirerande sidor och bloggar om odling och koloniträdgårdar

Sara Bäckmo

Farbror Grön

Seans Allotment Garden

Vivis kitchen garden

 

Inspirerande böcker kring odling och natur

Grönsaksodling av Lena Israelsson

Fåglar i trädgården från SOF

Lökar & knölar av Marie & Björn Hansson.