Aktuellt

Den 1:e juni genomför styrelsen den årliga synen. Då ska lotten vara förberedd för odling, annars kommer varning att utfärdas och du riskerar att bli uppsagd om du inte följer gällande ordningsregler.

 

Vill du bli maskinansvarig?

Dessvärre saknar styrelsen teknisk kompetens och har därför ingen kunskap att hantera, justera och laga befintliga maskiner och verktyg vi tillsammans förfogar över. Är du händig? Kan du tänka dig att ansvara för att underhålla och fatta beslut kring lagning och nya inköp av vår tekniska maskinpark? Mejla i så fall ordförande Marie-Louise på info@gronahagern.se snarast.

 

Komposten – ej matavfall

Se till att du enbart slänger utrensat ogräs på komposten. Du får absolut INTE slänga matavfall och matrester som drar till sig råttor och annat elände där eller någonstans på området. Gå så långt in du kan och släng grenar och annat. Tänka på att hacka sönder avfallet så att det förmultnar fort. Stora grenar och stockar måste kapas och kortas.

Inspirerande sidor och bloggar om odling och koloniträdgårdar

Sara Bäckmo

Farbror Grön

Seans Allotment Garden

Vivis kitchen garden

 

Inspirerande böcker kring odling och natur

Grönsaksodling av Lena Israelsson

Fåglar i trädgården från SOF

Lökar & knölar av Marie & Björn Hansson.