Om Gröna Hägern

Allt fler hittar hittar Gröna Hägerns odlingsområde och många vill arrendera en odlingslott.
Vi har idag en lång kö vilket innebär att väntetiden för att få en odlingslott kan vara mer än tre år.
Har du ett stort intresse för odling kan du anmäla ditt intresse för en odlingslott genom att sända e-post till föreningen här genom vår webbplats.
Du måste vara skriven i Täby Kommun. Glöm inte att uppge adress och övriga kontaktuppgifter

Gröna Hägern

Områdeskarta

 

Stadgar, avgifter, ordningsföreskrifter och byggregler
(Kopplingarna till dessa filer är under restaurering, då originalen försvann i samband med byta av administratör för sidan.)