Om Gröna Hägern

Allt fler hittar hittar Gröna Hägerns odlingsområde och många vill arrendera en odlingslott. Vi har idag en lång kö vilket innebär att väntetiden för att få en odlingslott kan vara mer än tre år. Har du ett stort intresse för odling kan du anmäla ditt intresse för en odlingslott genom att sända e-post till föreningen genom vår hemsida. Du måste vara skriven i Täby Kommun. Glöm inte att uppge adress och övriga kontaktuppgifter

Gröna Hägern

Områdeskarta

Stadgar, avgifter, ordningsföreskrifter och byggregler