Växter vi avråder från att plantera

Det finns ett antal växter som är invasiva. Det vill säga de sprider sig enormt. Några av dem som havtorn exempelvis, drabbar garanterat din lottgranne med långa utlöpare och kan växa in i bodar och växthus och orsaka skadegörelse.

De växter vi gärna ser att du undviker att plantera på området är:

Havtorn - Placera den i kruka för att hindra rotskotten att sprida ut sig.
Balsamin - Vacker, men ska slängas i komposten omgående.
Hallon – Vanligt att många har. Se till att de placeras i kruka eller långt in på lotten så att din granne slipper alla rotskotten.
Lupin - Vacker, men ta bort fröställningarna.
Parkslide – kvistar och lön från den får absolut inte slängas på komposten, utan ska brännas eller transporteras till Hagby. Den kan utrotas genom att klippas ned i markhöjd och täckas med svart markväv i flera lager. Försvinner då efter cirka fem år.

Vi kommer att fylla på listan ytterligare.

Sätter du trots avrådan ändå in växten, måste du se till att den planteras minst en meter ifrån lottgränsen till din granne. Och i kruka eller med en rejäl stålkant på 1,5 ned i jorden, så att rotskott hindras att spridas.
Högväxande träd och buskar ska klippas och hållas efter för att inte skugga din grannes lott.