Invasiva växter

Invasiva främmande växter är arter som under historisk tid inte har förekommit naturligt i vårt land. När växter som inte hör hemma i vår natur börjar sprida sig fritt uppstår stora problem. Invasiva främmande växter är ett hot mot den biologiska mångfalden och våra ekosystem.

De invasiva växter som FOR (Fritidsodlingens Riksorganisation) listar är följande:

 • Blekbalsamin
 • Blomsterlupin
 • Gudaträd
 • Gul skunkkalla
 • Japansk humle
 • Jättebalsamin
 • Jätteloka
 • Kanadesiskt gullris
 • Parkslide
 • Sidenört
 • Tromsöloka
 • Vresros

För att se hur växterna ser ut finns information på FOR’s hemsida.

Varje medlems ansvar
När det gäller hantering av  invasiva växter på respektive lott informerar Koloniträdgårdsförbundet att de är varje enskild lottarrrendators ansvar att hantera dessa växter. Detta görs genom täckning eller kontinuerlig nedklippning.

Invasiva växter som klipps ner eller grävs upp (Obs! parkslide får inte grävas upp) skall läggas i dubbla soppåsar som försluts väl. Lämnas därefter på Hagbytippens hänvisade plats för hantering av invasiva växter.

Vi måste tillsammans hjälpas åt att ansvara för att hålla spridningen av invasiva växter i schack för att minska spridningen. I det fall någon medlem har svårt att själv hantera detta, pga. exempelvis funktionsnedsättning,  bör vi hjälpas åt, vid exempelvis tillfällen som på en gemensam städdag.