Självspridande växter

Vi är nog många som har växter som sprider sig till andras tomter genom fröer i luften,  tex kirskål, maskros och parksallad. Det finns även växter som sprider sig via sitt rotsystem, som exempelvis hallon och havtorn. Det kan kanske vara växter vi själva planterat in, men som sedan växt till sig mer än vad vi tänkt oss – eller ogräs som fått väste på vår lott.

Hallon – Hallon sprider sig lätt via sina rotskott. Plantera därför hallonbuske minst 1 meter från lottgräns och se till att hålla efter rotskott som kommer upp.
Havtorn – Planteras i kruka för att hindra rotskotten att sprida ut sig.

Sedan finns det givetvis andra som sprider sig mellan kolonilotterna genom att fröerna följer vinden,

I samtliga fall ska vi givetvis se till att det inte sker någon spridning utanför den egna kolonilotten. Det kan finnas anledning för den som har någon eller några av växterna på tomten att fundera om de ska vara kvar och i så fall i vilken omfattning. När det gäller de som sprider sig när blommorna övergått till frö, så bör du se till att plocka bort blommorna innan de omvandlats till frö, när det gäller de som sprids genom rotsystemen så se till att inte lägga dem på komposten då de kan spridas när du använder kompostjorden – och se till att de inte växer för nära gränsen till grannens tomt!